Det sa rådmann Hans Henrik Thune. Rollag kommune ble godkjent som Trafikksikker kommune fra 2016–2019. Denne tirsdagen ble kommunen re-godkjent av Trygg Trafikk, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Rollag kommune ble derfor overrakt diplom, blomster og en sjekk på 10 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune, som synlig bevis på at de fortsatt kan kalle seg for en trafikksikker kommune.

Transportøkonomisk institutt har hatt en kartlegging av de ansattes holdninger. Resultatet i Rollag er svært positivt.

– Det er ingen tvil om at det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i Rollag kommune har økt folks bevissthet om trafikksikkerhet, vi har sjelden sett bedre resultater, sier Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk.

Dette betyr ikke at det aldri kan skje trafikkulykker i Rollag og at alle utfordringer er løst, men det betyr at kommunen har gode planer og rutiner for trafikksikkerhetsarbeidet.

Med rådmannen i spissen, har alle etatene vært involvert i arbeidet for å lage et godt system for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

I pressemeldingen kommer det fram at det jobbes målrettet for å utbedre veier og infrastruktur i Rollag, noe som er ressurskrevende og tar tid. Like viktig er det holdningsskapende arbeidet. Den innsatsen skolen, barnehagene, kommunelegen, helsestasjonene, kulturavdelingen og kommunens andre etater gjør, betyr svært mye.

Gjennom kommunens arbeid oppfordres innbyggerne til å ta gode valg i trafikken og redusere de største risikofaktorene. Det betyr holde fartsgrensene, kjøre uten å være påvirket av rusmidler eller medikamenter, holde oppmerksomheten på veien- uten mobiltelefon, og bruke sikkerhetsutstyr som bilbelte, barnesikring i bil, sykkelhjelm og refleks.

Resultatene fra re-godkjenningen viser at Rollag har hatt et meget høyt fokus på dette arbeidet i perioden fra godkjenning, og at de opplever i sin arbeidshverdag at trafikk og trafikksikkerhet har høyere fokus enn tidligere.

Trafikksikker kommune

I Norge har 116 kommuner mottatt dette kvalitetsstemplet, og det er et nasjonalt mål at det innen utgangen av 2021 skal være 125 godkjente kommuner i Norge. Godkjenningen varer i tre år og etter den tid må kommunene gjennom en re-godkjenning. Rollag er den andre kommunen i Buskerud som er blitt re-godkjent.

Kilde: Trygg trafikk