For å bruke den i kommunen som tildelte omsorgsleiligheter da min søster søkte om og ville til Solstad ble hun anbefalt på det sterkeste og søke på Glitre for på Solstad var det ikke noe som skjedde, men min søster ville til Solstad nettopp for beliggenheten og at hun følte seg litt hjemme der. Kan ikke med min beste vilje se at Solstad er et egnet sted for unge med funksjonsnedsettelser, det er det ikke. Ta heller 1.etasje på Skavangertun til det bruket er uansett bedre for unge mennesker enn Solstad med mye bedre mulighet for å kunne komme på en trilletur for de som er avhengig av rullestol også mye større plass til å gå på tur og nærmere sentrum der de får en helt annen mulighet til å komme seg ut.

Kan heller ikke forstå at det skal være så stor økonomisk gevinst å legge ned Solstad og flytte beboerne til Skavangertun med den uro og fortvilelse det fører med seg. Bruk i hvert fall ikke Solstad til et sted for unge/ungdom det passer ikke, man må også ta hensyn til nabolaget.