Forfatter, artikkelforfatter og foredragsholder Per Bremnes har siden 1984 forsket på ferdselen på Hardangervidda langt tilbake i tid. Han har også påvist flere arkeologiske minner langs slepa Eidfjord – Hol.

I det utmerkede leserbrevet «Normannslepene og andre sleper på Hardangervidda» skriver Bremnes: «Vi må likevel ikke la oss villede av mangelen på skriftlige kilder».

Det samme gjelder selvfølgelig sølvutvinning på «Kongsberg» for flere tusen år siden, blant annet i «gruveåsen». Vi finner bevisene i marka, i berget og ved arkeologi – ikke ved å sjekke regnskapet for Kongsberg Sølvverk.

Tar vi turen opp til Korset kan vi lese: «Her rastet Kong Christian 4 da han i slutten av April 1624 besøkte de nyoppdagede sølvgruver». Det var nettopp det han gjorde, han besøkte de gamle gruvene som ble gjenoppdaget og gjenopptatt, og det han gjorde var å industrialisere sølvutvinningen her på berget.

Mange av disse gruvene og byggverk i den anledning er godt synlig i dag. De eldre gruvene og de forhistoriske gruvene ble i stor grad «spist opp» etter hvert som industrialiseringen førte til at gruvene økte i volum, og mange av disse er også mindre synlig grunnet overdekking.

Ser man nøye etter, vil man imidlertid finne spor av gamle forhistoriske gruver og bergverk. For å grave dypere i denne materien, er man avhengig av arkeologiske undersøkelser, gjerne utført av kompetent personell, gjerne med internasjonal kompetanse om forhistorisk gruvedrift andre steder i verden. «Kongsberg» var en internasjonal «by», alt for meget lenge lenge siden.

Nettopp derfor er det også naturlig at skulpturbyen Kongsberg har et sitat fra visesangeren Kari Bremnes innhugget i stein på fortauet på andre siden for politikammeret.