I de senere år har jeg hatt stor glede av å lese de mange opplysningsskilt som Sølvverkets Venner har satt opp ved de respektive gruveminner, men som med tiden dessverre vil kunne forfalle og gå i glemmeboken, liksom de tidligere gotiske skiltene fra mine barndomserindringer.

Under dagens skitur forbi «Gottes Hülfe in der Not», leste jeg på ny historien om hvordan gruvens navn på folkemunne ble forvrengt til «Godt sølv om du finner no», etter at gruvetidens tyske opprinnelse var glemt – og hvor betegnende fornorskingen var for nettopp denne sølvforekomsten.

Da slo det meg at alle skiltene sikkert finnes digitalt og kunne vært utgitt i bokform, kanskje sammen med et kart som anga hvor de respektive skilt finnes. Evt. sammen med alle de inskripsjoner som gjennom årene er hogget inn i fjellet, herunder naturligvis «Kronene i Håvet» som selve kronjuvelen.

Kanskje man ennå har tid til å kunne utgi et slikt verk ved byens 400-årsjubileum, hvis man ikke gaper for høyt (selv om det kunne være fristende slik jeg i sin tid antydet for Per Sunnmann at man på dagens bykart burde angi beliggenheten til historiske bygninger som med årene er blitt borte)?

Finansiering? Hva med dugnadsånden som allerede har gitt oss det restaurerte Glogerorgel og klokkespillet i kirken. Kanskje byens næringsliv og enkeltborgere kunne sponse prosjektet, eksempelvis mot å få sin navn «for evig» trykket i bokens «Tabula Gratulatoria» til byen, evt. også mot å få et nummerert eksemplar av boken? Ideene sendes herved videre til de rette vedkommende.