«Erklærte klimatisk nødssituasjon», kunne vi lese om kommunestyrets vedtak i Lp våren 2019. «Vedtar reguleringsplan for Rødshøgda», kan vi lese våren 2021. Et reguleringsvedtak som altså innebærer storstilt nedhogging av skog.

Var det ikke en sammenheng mellom klima og skog, da?

Vedtok erkjennelse av klimakrise, men vedtar skogsnedhugging. Enstemmig.

Sover UMU i timen?

Det er ikke Rødshøgda spesielt, men akkumulasjonen av skogsnedhugging rundt byen generelt som fortjener refleksjon. Mange bekker små blir en stor å: bare se på Basserudåsen som jo var skog, nå er det rene Route-66. Hvor mange tusen trær har Kongsberg kommune tillatt hogd ned rundt bykjernen de siste årene? -hvor mange tusen nye trær har de plantet? Null tusen?

Det virker som UMU og utbyggerne så på Rødshøgda og tenkte: Hm, der er det ledig plass, der kan vi bygge. Men det er ikke «en ledig plass», det er jo en skog der! Underforstått: det er et helt økosystem der. Trærne er del av et Wood-Wide-Web, som binder CO₂ i rotsystemet og fordeler næringsstoffer til alle rundt seg. De er også hjem til tusenvis av arter og milliarder av små organismer,- dette skal nå jevnes med jorda. Sa ikke FN at vi hadde både klimakrise og Naturkrise? Samme system.

Allikevel ble Rødshøgda-nedhuggingsplanen vedtatt enstemmig,- vi har jo så mye å ta av. Som om skog ikke består av enestående (!) trær, hver av dem forskjellig fra treet ved siden av. Hvert tre like unikt som et snøfnugg. Akkurat som innbyggerne. Tenk om vi hadde begynt å regne opp innbyggerne i antall kvadratkilometer?

Selv dumme spørsmål fortjener reflekterte svar, så jeg ønsker meg svar på følgende:

– har UMU oversikt over hvor mye skog som er hogd ned i forbindelse med E134-utbyggingen? Både Basserud og Saggrenda.

– hvor mye Co₂-utslipp tilsvarer dette? – inkludert bundet i rotsystemet.

– hvor er vedtaket som viser hvordan kommunen skal kompensere for dette? Både CO₂-opptak og tap av artsmangfold.

– og så Rødshøgda da.

Og hvis noen av gubbene i UMU har glemt at «alt henger sammen med alt», er det sikkert noen ungdommer som kan påminne dem.