– Pepper er den første roboten som er ansatt i Kongsberg Gruppen (KOG), kunne Sigrid Stiberg fortelle.

Hun forklarte at han er en autonom robot, som blant annet er med når KOG holder presentasjoner.

Fram i lyset

Teknologibedriftene hadde tatt med seg produktene sine for å vise dem fram for publikum i byen. Noen av det som lages bak lukkede dører var hentet fram i lyset – for ikke å si sola.

I anledning tidenes første Kongsberg Agenda presenterte bedriftene et utvalg av sine verdensledende produkter i bygatene. Dette for å bringe teknologien nærmere publikum og gi besøkende mulighet til å se og røre produktene, og ikke minst snakke med ansatte som jobber med produksjon og/eller utvikling.

Utstillingene skulle vise bredden av Kongsbergs industri og gi publikum muligheten til å komme tettere på, for med egne øyne å se hva tusenvis av lokalt ansatte leverer verden over.

Publikum fikk se produkter og løsninger som benyttes helt fra de dype hav til ut i verdensrommet, fra bedrifter som blant annet Kongsberg Gruppen, TechnipFMC og GKN Aerospace.

Ingen klager

Mest oppsikt vakte Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) med to av sine topprodukter – våpenstyringssystemet Protector og luftvernsystemet NASAMS.

– Dette er nok første gang de blir vist fram for et stort publikum i Kongsberg, sa Tom Gulbrandsen i KDA.

Han hadde ingen betenkeligheter med å vise fram tingene sine i gata. Her var det ingen hemmeligheter, sa han.

– Har du fått noen negative reaksjoner på at dere viser fram våpen i byen?

– Så langt har vi bare fått positive tilbakemeldinger – 100 prosent – folk synes det er spennende å se hva vi holder på med, fastslo Tom Gulbrandsen.