Du skriver den 12. september 2022 at "Det er populært å omtale moderne mødre som sutrete og lite robuste i kommentarfelt på nett." og "Det er en misoppfatning i befolkningen om at kvinner var sterkere før, fordi de ikke klagde."

Jeg har aldri hørt noe om dette.

Det virker som om du anser kommentarfeltene å være representative for "befolkningen" - har du dokumentasjon på at de er det?

Du svarte ikke på kommentaren min i artikkelen, så jeg håper på svar nå.