Stöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet

Av