13 millioner til lokale idrettsanlegg, mest til ny svømmehall

Av

Svømmeanlegget på den nye skolen på Stevningsmogen får 7,225.000 kroner av spillemiddelpotten i Buskerud.