Utdelingen skjedde i forbindelse med kretstinget i Buskerud, Vestfold og telemark turnkrets på Tjøme.

– Det var jo veldig hyggelig å få en slik utmerkelse, medgir Karlsen beskjedent.

– Kandidaten er en bauta innen turnsporten og kan vel kalles en av grunnleggerne av troppsgymnastikk i Norge. Utøvere i alle aldre har gjennom tiår hatt et forhold til kandidaten, som er et godt kjent ansikt i turnmiljøet – både lokalt og nasjonalt, skriver tildeleren i innstillingen.

Videre skriver de: Kandidaten er blid, engasjert og ivrig og vi må ikke glemme detaljorientert. Han er visjonær og idérik, og er glad i å ha mange baller i luften samtidig. Han er opptatt av at barn og ungdom skal ha like muligheter, og er opptatt av at de skal ha et godt turntilbud i en forening. Rett og slett en person lever og ånder for turn. Han har i en årrekke sittet som leder i turnkretsen og er en viktig støttespiller, ikke minst for Buskerud-trampetten.

LES OGSÅ: