Roy N. Wetterstad ny leder i idrettsrådet

Av

Endelig har Kongsberg idrettsråd fått lederkabalen til å gå opp og på et forlenget årsmøte ble Roy N. Wetterstad, Skrim, valgt til ny leder.