Daniel-Andrés turnéliv

Han får gjort det han elsker i livet. Men reisen fram kan være nokså kjedelig.
Publisert