Senterpartiets motstand mot norsk deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet EDF er direkte industrifiendtlig. Særlig for forsvarsindustrien på Kongsberg.

Under forhandlingene om Langtidsplanen for forsvarssektoren sist høst, kom regjeringspartiene, FrP og Ap fram til enighet om at Norge skal delta i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) fra oppstarten i 2021. EDF skal bidra til felles utvikling av forsvarsmateriell og forsvarsteknologi i Europa. Norsk tilslutning til fondet er avgjørende for at forsvarsindustrien skal kunne delta i prosjekter som finansieres med midler i EDF.

Norsk forsvarsindustri omsetter årlig for om lag 16 milliarder kroner og sysselsetter totalt 7000 årsverk. Mer enn 30 prosent av eksporten av forsvarsmateriell fra Norge går til EU-landene. Deltakelse i EDF er helt avgjørende for at forsvarsindustrien fortsatt skal kunne eksportere til EU, og dermed avgjørende for norske industriarbeidsplasser i en svært viktig eksportnæring. Mange av disse arbeidsplassene befinner seg på Kongsberg. Senterpartiet valgte likevel å stemme mot norsk deltakelse.

Skal norsk forsvarsindustri fortsatt konkurrere i verdenstoppen, må vi aktivt legge til rette for økt verdiskapning, industriell utvikling og arbeidsplasser i hele landet. Dette får vi ikke til uten trygg adgang til det europeiske markedet. På en rekke saksfelt er Senterpartiets løsning ofte å si nei til samarbeid. Det vil svært ofte ikke resultert i annet enn å plassere Norge på sidelinja, slik Senterpartiet ville gjort med forsvarsindustrien hvis partiet fikk viljen sin.

Det er merkelig at Senterpartiet går mot norsk tilslutning til Det europeiske forsvarsfondet. Partiet pleier ellers å hevde at de er opptatt av en sterk forsvarsindustri. Deltakelse i forsvarsfondet vil gi norsk forsvarsindustri store, nye eksportmuligheter. I stedet går Senterpartiet i kompaniskap med SV og Rødt i dette spørsmålet, og sier nei.

Samtidig som han sier nei til både Det europeiske forsvarsfondet og EØS, reiser Vedum landet rundt med kaffekoppen sin og forteller norske eksportbedrifter at de vil få det bedre med Senterpartiet i regjering. Nei, Vedum. Norske eksportbedrifter kommer ikke til å gjøre det bedre hvis du tar fra dem markedsgrunnlaget. Snarere tvert imot. Sps motstand mot det europeiske forsvarsfondet er direkte industrifiendtlig.