16. juni var 13.443 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,2 prosent av arbeidsstyrken.

I Viken fylke var ledigheten den siste uken på 5,8 prosent, mens den i landet som helhet var på 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Også i Kongsberg og Numedal har ledigheten gått betraktelig ned de siste ukene..

  • I Kongsberg er 632 personer registrert ledige i uke 25, mot 951 i ule 20.
  • I Flesberg var 42 personer registrert ledige i uke 25 mot 87 i uke 20.
  • I Rollag var 33 personer registrert ledige i uke 25 mot 56 personer i uke 20.
  • I Nore og Uvdal var 34 personer registrert ledige i uke 25 mot 58 i uke 20.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 14.483 personer, eller 5,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 12.841 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 27.324 personer, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Det er tredje uken på rad at vi i Vest-Viken ser en nedgang både blant de helt ledige og de delvis ledige. Vi ser en nedgang i nesten alle yrkesgrupper, noe som i hovedsak skyldes at det blir færre permitterte, forklarer direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Nedgangen er fortsatt størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport.

Det er NAV som skiver dette i en pressemelding.

Nå plantes tusenvis av blomster ut i byen: – Håper de får stå i fred

– Dette kan potensielt være en liten sommerjobb

Nå er det «utmerket» kvalitet på alle kommunens badevann

Svein leder deg på rett vei