Nylig ble PBL Kongsberg stiftet, et lokallag under Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Det er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

14 private barnehager er medlemmer i PBL Kongsberg, alle er medlemsbarnehager i PBL.

Ønsker bedre dialog

Eier av Mormors Have og Langekjenntunet barnehage, Therese Børke, er valgt til leder i lokallaget, mens eier av Dampsaga barnehage AS, Margit E. Hoff, er nestleder.

Styret i PBL Kongsberg består av fem personer og en vara.

– Målet vårt er å få til en enda bedre dialog og samarbeid med Kongsberg kommune og lokalpolitikerne, slik at vi kan jobbe sammen for å gi de private barnehagene forutsigbar drift og alle barn i kommunen et best mulig barnehagetilbud, sier Børke om etableringen av lokallaget.

Lokallaget skal være PBL-barnehagenes representant og ønsker å være tilgjengelig både for barnehagene, politikerne og administrasjonen i kommunen. Responsen på dette har så langt vært god.

– Blant sakene som har engasjert oss mest er telletidspunkt og beregning av tilskudd, lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd, møter med politikere og generelle utfordringer vi møter i en kommune som per dags dato har for mange barnehageplasser i forhold til antall barn i kommunen, sier lederen for lokallaget.

Les flere saker fra MinLp her!

Samarbeidet har startet

Børke forteller at barnehagene siden oppstarten i oktober 2019 har hatt en god dialog om høringsforslaget til ny samarbeidsavtale mellom kommunen og de private barnehagene, og revidering av lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager.

– Vi ønsket et bedre system for grunnlag for vedtak om tilskudd. Flere barnehager på Kongsberg opplevde høsten 2018 å bli fratatt tilskudd på grunn av avvik på antall barn ved telletidspunkt 15.12.2017 og kontrolltelling fra kommunen 01.09.2018. Avviket skyldes en kraftig nedgang i antall barn i kommunen i perioden. Vi ønsket en mer rettferdig telling og har, sammen med kommunen, blitt enig om telling fire ganger i året. Dette gir oss mer forutsigbar drift og en mer rettferdig tildeling av tilskudd for alle parter, mener Børke.

Les flere saker fra MinLp her!

Fortsatt mange saker

En annen sak som engasjerer private barnehager er den krevende økonomiske situasjonen i forbindelse med innføring av ny bemanningsnorm, som i mange kommuner ikke er finansiert. Dette gjør at flere private barnehager budsjetterer med kraftige minustall i 2020. På sikt vil dette kunne føre til nedleggelser av barnehager.

– Vi har inntrykk av at både de lokale politikerne og kommuneadministrasjonen er glad for aktiviteten vår og ønsker et tettere samarbeid. Det gleder vi oss til å jobbe med, forteller lederen for det nyopprettede lokallaget.

På landsbasis har PBL er enn 1.900 medlemsbarnehager i om lag 215 kommuner.

– Også private barnehager er en del av den helhetlige oppvekstsektoren i kommunene og private barnehager bør ha en sterk og tydelig stemme i utformingen av barnehagepolitikken lokalt. Private barnehager ønsker et tett og godt samarbeid med kommunene for å sikre at alle barn får et best mulig tilbud, uavhengig av hvilken barnehage de går i. I dette arbeidet kan lokallagene spille en viktig rolle, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL.

Bildeserie

Se bildene fra Sangskattekista torsdag

Bildeserie

Se bildene fra mini-marken i Kragsgate barnehage