Plyndres av staten

Min påstand; Den rødgrønne regjeringen plyndrer landets befolkning.

Det gjør staten ved å gi bort billig strøm til land i Europa - medlemmer eller ikke av EU.

Dette er land som har svikter sine egne med elendig energipolitikk og for å bøte på dette har de - unnskyld påstanden - klart å lure stortingsflertallet til å gå med på avtaler som gjør at både vanlige folk, industri og næringsliv her til lands blir skadelidende.

Også norske jordbrukere vil merke sittende regjerings politikk eller rettere sagt tafatthet og manglene vilje til å finne gode løsninger. De vil merke at alt de trenger for å drive landbruket vil koste mer - mye mer

Det finnes mange måter å beskrive denne tafatte håndtering av norsk energirikdom. Det som er ganske spesielt i denne saken er at finansministeren som selv er bonde og leder av Senterpartiet ikke klarer å se alvoret i dette. Han lar det norske folk betale enda en gang via skatt og avgifter.

Fremskrittspartiet har ved flere anledninger fremmet flere forslag i Stortinget - forslag som ville hjulpet folket og industri - men uten å få støtte av det politiske flertall. Det må bli slutt på denne krisen - håper jeg, en krise vi alle hadde sluppet om alle involverte hadde gjort jobben sin og tenkt på folkets beste