Kake for mer vedlikehold

Mesta feiret med kake for en ny periode på drift- og vedlikeholdskontrakten for Kongsberg.

Mesta feiret med kake for en ny periode på drift- og vedlikeholdskontrakten for Kongsberg. Foto:

Mesta feiret ny drifts- og vedlikeholdskontrakt med kake.

DEL

Mesta hadde også den gamle driftskontrakten i Kongsberg, men den har nå løpt ut. Den nye driftskontrakten, som nå er i gang, gjelder for tre år på riksveier og fem år på fylkesveier.

Kongsbergkontrakten omfatter Kongsberg, Øvre Eiker, tillegg til deler av Flesberg og Nedre Eiker.

«Mesta skal drifte og vedlikeholde nesten 400 kilometer med vei hvorav 65 kilometer er riksvei og litt over 300 kilometer er fylkesvei. I tillegg gjelder kontrakten også for noe over 30 kilometer med gang- og sykkelveier lang både riks- og fylkesveier.» skriver veivesenet på sine nettsider.

Artikkeltags