Ordfører Kari Anne Sand har engasjert seg i debatten om domstolsreformen. I samråd med lokale krefter i domstol-miljøet har hun bidratt med politisk press for at justiskomiteens vedtak fra mai i år, skulle bestå.

– Tjenester nær folk, er noe jeg snakker om til det kjedsommelige, men dette er grunnen, sier Sand.

– Det er snart ikke mer å ta av, sier hun.

Les også: Trafikkstasjonen blir politisk kampsak

Politisk handel

I budsjettbehandlingen for 2021, ble domstolsreformen en del av den politiske handelen. Og dermed ga Fremskrittspartiet etter på dette, mot at de fikk gjennomslag for andre ting.

– Jeg er overrasket at dette ble forhandlingskort i statsbudsjettet. Dette burde vært behandlet separat. Vi hadde et ordføreropprop om dette også. Det er uryddig av regjeringen å bruke domstolene som er så viktige for distriktene i en slik handel, mener Sand.

Skuffelse

– At regjeringspartiene har stått ved denne reformen er ikke annet enn å vente, men man blir skuffet når noen snur etter å ha signalisert at de ville være med å redde tingrettsmiljøet lokalt, sier ordfører Kari Anne Sand.

Hun har vært ganske tydelig i sitt standpunkt mot sentralisering av statlige tjenester. – Kongsberg mister mye hele tiden. Vedtaket om å samle tingretten føyer seg inn i rekken av sentraliseringen.

– Vi har sett disse kreftene i sving i passkontorsaken, og nylig med Vegvesenets trafikkstasjon. Jeg frykter nå at omorganiseringen av tingretten bidrar til at juristene til politiet i Kongsberg – og i andre byer – forsvinner fra sitt nærmiljø.

Mye blir borte

– På sikt må vi belage oss på å måtte til Drammen med alt fra skiftesaker til øvrige funksjoner retten har- Jeg syns synd på folk i Numedal som nå får enda lenger vei, sier hun.

– Tjenester nær folk blir borte – arbeidsplasser også. Jeg har ingen tro på lovnader om minimumsbemanning.

– Jeg berømmer sorenskriver Taraldsrud og advokatene Neumann og Dahl for innsatsen de har lagt ned – og som virket å nå fram hos justiskomiteen, men dessverre holdt det ikke når det kom til topp-politikken.

Les også: Fikk sagt sin mening til justiskomiteen

Reversere

– Kan du som lokalpolitiker gjøre noe for å begrense at reformen bidrar til at nøkkelpersoner og jobber forsvinner ut av kommunen?

– Tja. Et regjeringsskifte kan jo reversere hele reformen, men slik jeg kjenner domstolsadministrasjonen så vil de jobbe i turbofart for å klemme mest mulig ut av tuben før valget. Så om det er realistisk å tro på, vet jeg ikke, avslutter Sand.

Det er politiske krefter som allerede har sagt at de vil reversere domstolsreformen på flere punkter, dersom det blir et regjeringsskifte. Valget 2021 er ikke langt unna, og konturene av en valgkamp har begynt å gjøre seg gjeldende.

Les også: Håpet tingretten sto trygt – så snudde Frp