Norges Blindeforbund Buskerud reagerer kraftig på regjeringens forslag om å kutte i fribeløpet til uføre i statsbudsjettet for 2022.

Fribeløpet er penger uføre kan tjene uten at det blir kuttet i trygden, slik at det er mulig å påta seg verv og deltidsjobb uten at dette reduseres trygden.

Organisasjoner som Norges Blindeforbund, og andre tilsvarende organisasjoner er helt avhengige av frivillige, og frykter for at det vil bli vanskelig å få frivillige til å påta seg verv og andre oppgaver i fremtiden.

Det er viktig å være aktiv og føle at man bidrar i samfunnet når man har en funksjonsnedsettelse, og en liten kompensasjon i form av noen kroner, er uansett hvordan man ser på det, en liten motivasjon for å bidra.

Uten frivilligheten stopper Norge!

Brukernes røst blir stadig viktigere, og det er stor etterspørsel etter brukerrepresentanter både i kommunale- og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse og i helseforetak.

Det sier seg selv at organisasjonene skal slite for å finne egnede kandidater når «gulroten» eventuelt blir borte.

Fylkeslaget setter sin lit til at SV får reversert forslaget, slik at vi kan være trygge på at vi vil finne gode og motiverte frivillige i årene som kommer.