På 1970 tallet skulle de tunge psykiatriske institusjonene bort, en av talsmennene for dette var Harald Reppesgaard, som etter det jeg skjønner har snudd i ettertid. En annen som roper varsku er Randi Rosenquist. Dikemark, Blakstad og andre institusjoner skulle aldri vært lagt ned, det er endel mennesker i det norske samfunn som trenger disse behandlings- og oppbevaringsplassene. Flere enn det som er kapasiteten nå. Både for å beskytte seg selv og for å beskytte samfunnet. Men psykiatri er noe de fleste har et fjernt forhold til, for mange er det skremmende. Kanskje også for Kjerkhol og partibroilerkameratene hennes. Men psykiatriske lidelser er like virkelige og viktige som somatiske lidelser, men forskjellige og må tas like alvorlig.