Gå til sidens hovedinnhold

Steinerskole til Kongsberg – en seier for mangfold, kvalitet og valgfrihet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinerskolen har fått godkjent sin søknad hos utdanningsdirektoratet og det ligger nå an til at vi får en ny skole i Kongsberg kommune.

Det er vi glad for!

Kongsberg Høyre ønsker Steinerskolen velkommen til Kongsberg og vil gjøre hva vi kan for at de skal få etablere denne skolen her.

En slik etablering mener vi vil bidra til et styrket skoletilbud i kommunen vår, gjennom å være et supplement til den offentlige skolen og gi foreldre mulighet til å velge noe annet til barna sine hvis de mener det er bedre

Steinerskolen bidrar til at det er rom for å velge annerledes. Vi må heie på initiativ som dette og se styrken i at det finnes et mangfold der ute.

Høyres prioritet nr. 1 vil alltid være en god offentlig skole for alle. Men i tillegg vil vi legge til rette for valgfrihet der dette ikke går ut over det offentlige skoletilbudet.

En slik etablering vil ikke svekke den offentlige skolen, tvert imot mener vi at det vil styrke skoletilbudet i kommunen vår. Friskoler som Steinerskolen er ikke i konkurranse med det offentlige, men heller et ønske om å tilby noe mer.

Når Kongsberg kommune uttaler i saken at en slik etablering vil svekke den offentlige skolen og true skolestrukturen stiller vi oss derfor spørrende til dette. For kommunen som skoleeier mener vi at et godt tilbud til elevene er mer viktig enn skolestruktur og skolebygg.

Etablering av en slik skole mener vi kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet slik vi har sett at Kongsberg International School har gjort. I dette tilfellet vil denne skolen bli det eneste tilbudet i Vestre Viken, hvor nærmeste skole er i Hurum, Asker eller i Tønsberg. Steinerskolen vil være aktuell for mange langt utover kommunegrensa. På denne måten vil det også være et bidrag til å styrke Kongsberg sin attraktivitet og tiltrekke oss nye innbyggere.

Elevene i Steinerskolen følger samme læreplan som den offentlige skolen og mye av de nye kravene til ny læreplan er allerede en del av pedagogikken til skolen. De lærer det samme, men på en annen måte.

En slik skole kan også bidra til et bedre tilbud til de elevene som ikke like lett passer inn i den offentlige skolen. Enten det handler om lærevansker eller mobbing.

Vi ønsker derfor Steinerskolen velkommen til Kongsberg og ønsker de lykke til i prosessen som ligger foran de nå. Med rekruttering av lærere og elever til denne skolen.

Kommentarer til denne saken