Årets valg er et retningsvalg for Kongsberg og Numedal. Vi går inn i ei tid hvor det er viktigere enn noen gang at vi skaper arbeidsplasser, styrker offentlige velferdstjenester og lager en skole som gir alle muligheten til å lykkes. For å sikre dette trenger vi et regjeringsskifte.

Regionen vår er både spesiell og helt vanlig, det påvirker hvilke saker som er viktige for oss. Vi har en teknologiindustri i verdensklasse og som er en rasktvoksende region for reiseliv og hytteturisme. Det gjør oss spesielle. Arbeiderpartiet stiller med en offensiv og aktiv næringspolitikk, der staten er en bidragsyter gjennom virkemidler som treffer, gjenkjøpsavtaler og statlig eierskap. Det er viktig for Kongsberg og Numedal, fordi det vil sikre og videreutvikle hjørnesteinene i samfunnet vårt – de som bidrar til at vanlige folk har jobb og at vi har inntekter til velferdsstaten vår!

Vi er også helt vanlige: vi pendler, vi går på skole, vi bruker velferdstjenester, vi er arbeidsledige og vi går på jobb. Det er derfor viktig å se på helheten når man skal velge hvilket parti man skal stemme på.

Helheten til Arbeiderpartiet setter vanlige folk i forsetet. Vi er opptatt av å føre en politikk som vanlige arbeidere, unge og eldre vil merke på lommeboka. Vi vil gi deg mer penger til det som er viktig for deg, gjennom tiltak som å øke pendlerfradraget, gratis SFO til førsteklassinger, mindre skatt til deg som tjener under 750.000 kroner i året og et doblet fagforeningsfradrag. Dette er konkrete tiltak som vil utgjøre en konkret forskjell i hverdagen din.

Ved å stemme på Arbeiderpartiet, bruker du stemmen din på å dytte fram alle de som har kommet i andre rekke i åtte år: folk som går på jobb og lever av lønna si, og som har holdt hjulene i gang nå under korona. De som har kjent permitteringer og uro på kroppen. De som er bekymret for økende sosiale forskjeller, og som vil ha sterkere velferd. Det er dere som er vanlige folk.

Svaret på utfordringene vi har i samfunnet i dag er ikke å privatisere, å kutte i støtte til de som har utfordringer eller å gi enda mer til de som har mye fra før av. Svaret er å stå sammen, bygge videre på velferdsstaten slik at den er der for oss når vi trenger det. Svaret er fellesskap, og det er en Arbeiderpartiregjering som gjør fellesskapet best!

En stemme på Arbeiderpartiet, er en stemme på et parti som setter fellesskapet fremst. Vi gir oss aldri i kampen mot Forskjells-Norge. Nå er det vanlige folks tur.