Etter en kraftig nedgang under pandemien har antallet tilfeller av klamydia og gonoré steget betydelig igjen. Også Hiv- og syfilistallene økte fra året før.

Det er særlig blant de unge at tallet øker, skriver Folkehelseinstituttet.

Tallene for de fleste kjønnssykdommer er imidlertid på om lag samme nivå som i toppåret 2019.

Det ble totalt meldt om 29.271 tilfeller av klamydia i 2022. Det er den mest utbredte kjønnssykdommen her til lands.

Flertallet av klamydia-tilfellene, 58 prosent, var kvinner. Den gjenspeiles også i testtallene, som viser at 69 prosent av alle testene skjer blant kvinner.

Også gonoré-tallene økte kraftig i 2022. I fjor ble det meldt 1.857 tilfeller av gonoré, mot 555 tilfeller i 2021.

I 2022 ble det meldt om 192 tilfeller av syfilis, hvor kun åtte av tilfellene var blant kvinner.

Hiv-tallene viser at det ble registrert 245 av denne kjønnssykdommen. Mange av disse tallene tror FHI kan knyttes til flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Av de 245 tilfellene var 192 smittet før ankomst til Norge.

Menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia, er fortsatt mest utsatt for hivsmitte.