Ivar Lie påstår i et innlegg i LP at det er en konflikt mellom Bysti og DNT. Dette er jo helt feil. Bysti er en avdeling i DNTs medlemsforening på Kongsberg , Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT). I KOT er ansvaret for skilting og merking fordelt mellom Bysti og Merkekomitéen.

Bysti har ansvaret for de bynære stiene, mens Merkekomitéen har ansvaret for stiene som går fra byen og opp på Knutefjellet og videre vestover mot Selsli og også ned til Meheia. Grunnen til at Bysti og Merkekomitéen bruker forskjellige skilter, er rett og slett den at de grønne skiltene er av ganske ny dato, mens de gamle KOT-stiene har eksistert i mange tiår - noen av dem i over 100 år. Når Merkekomitéen nå trenger nye skilter, bruker de også de nye, grønne.