Stille på Steglet

Det er blitt merkbart mindre trafikk på Steglet etter at den nye E134 åpnet. De som merker det mest er næringsdrivende langs Sandsværveien, og spesielt bensinstasjonene.