Gå til sidens hovedinnhold

Store muligheter for Kongsberg nå

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter pandemien blir det mye å gjøre. Siste meldinger tyder på at vaksinasjon kan starte rundt nyttår. Da er det endelig tid for å se fremover etter måneder med global krise. Kongsberg kan utnytte mulighetene og skape ny industri.

Kongsberg har ikke sluppet billig unna pandemien. Willy Holdahl i Industrilederforum fortalte om 500 arbeidsplasser som er radert vekk da han orienterte i siste formannskapsmøte.

Nye oppsigelser og permitteringer er det risiko for. Holdahl som er blitt en sentral person i utvikling av lokale industribedrifter, møtte politikerne i forbindelse med den oppdaterte industriplanen som ble godkjent både i formannskap og kommunestyre. Nøkkelen til suksess er som alltid tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse.

Den lokale Industripiloten som er klar til å sjøsettes, har satt Kongsberg på kartet. Stor omstilling under et betydelig teknologisk skifte er veien å gå. Dette er en krevende prosess og våre myndigheter må tre støttende til. I et brev til Industrilederforum har statsminister Erna Solberg stilt konkrete spørsmål om omstillingsplanene lokalt. Som en av Norges viktigste teknologibyer, har det nasjonal betydning at man lykkes. -Lykkes Kongsberg, lykkes Norge, som en tidligere statsråd sa. Derfor har det også nasjonale ringvirkninger når jobber forsvinner i teknologibedriftene med tilhørende tap av kompetanse.

Willy Holdahl ga et riss av arbeidet med å få statlige myndigheter med på laget. Det han sa etterlot et inntrykk av at Norges virkemiddelapparat ikke er rigget for den situasjonen næringslivet nå er oppe i. Ett av målene med Industripiloten har vært å holde folk i arbeid. Forsøk har vært gjort på å få Nav med på å skape aktivitet i stedet for passivt å betale ut penger. Det har vist seg vanskelig. Så gjelder det å beholde selskapene i Norge slik at arbeidsplasser ikke flyttes ut av landet. Her gir omstilling håp om fortsatt industriell tilstedeværelse, og det finnes allerede eksempler på at arbeidsoppgaver er flyttet tilbake til Norge fra lavkostland etter vellykket omstilling i bedriftene.

Vi står ansikt til ansikt med den fjerde industrielle revolusjon eller Industri 4.0 som endringen kalles. Stikkord er ny kompetanse for digitale løsninger, tingenes internett, robotisering, arbeid fra nettskyen og globalt samarbeid. Og bærekraftig profil fremst av alt. På kommunens nettsider under formannskapet ligger Willy Holdahls og de andre foredragsholdernes orientering. De som greier omstillingen til de nye løsningene for produksjon, vil vinne i tøff konkurranse.

Etter presidentskiftet i USA vil klimakampen og Parisavtalen komme høyt på dagsorden igjen. Statsminister Erna Solberg nevnte dette som ett av sine første punkter da hun fremførte gratulasjoner til president Joe Biden.

I Kongsberg kan kompetansemiljøene bidra i klimakampen. Kompetansemiljøene i Kongsberg kan omstilles til å gi gode bidrag i kampen. Den kompetanseheving som allerede er i gang, ble illustrert med Deep Purple-prosjektet i TechnipFMC. Hydrogen fra havvind lagres på havbunnen og brukes til kraftproduksjon på norske olje- og gassinstallasjoner offshore. Helt utslippsfritt.

Teknologien vil også ha anvendelse på en rekke andre områder, for eksempel bruk av hydrogen i shippingindustrien. I 2021 starter TechnipFMC en pilot i Teknologiparken for å utvikle slike løsninger. Da gjelder det at all relevant kompetanse i Kongsberg-miljøet trer støttende til. Her ser vi konturene av mange arbeidsplasser lokalt, på kort og lang sikt.

Knut W. Hermansen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.