Stort førsteklasse-kull på Berg skole

Til høsten skal rektor Sissel Egelandså Rua ta imot 17 førsteklassinger. I fjor var det ti.