Gå til sidens hovedinnhold

Støtt oljeindustrien sin kamp for å overleve i dagens marked og til en grønnere fremtid

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til: Statsminister Erna Solberg,
Gruppeledere politiske partier: Jonas G. Støre AP, Trond Helleland H, Siv Jensen FRP, Marit Arnstad SP, Audun Lysbakken SV, Hans Fredrik Grøvan KrF, Terje Breivik V, Une Bastholm MDG og Bjørnar Moxnes R

Buskerudbenken: Martin Kolberg AP, Trond Helleland H, Morten Wold FRP, Lise Christoffersen AP, Kristin Ø. Johnsen H, Per O. Lundteigen SP, Jon Engen-Helgheim FRP, Masud Gharahkhani AP og Arne Nævra SV

Organisasjoner: Ulf Madsen Forbundsleder Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT, Trond Markussen NITO, Lise L. Randeberg Tekna, Jørn Eggum Forbundsleder Fellesforbundet, Hans Christian Gabrielsen LO Leder og Stein Lier Hansen Leder Norsk Industri

TechnipFMC består at to selskaper, Technip Norge AS og FMC Kongsberg Subsea AS. Det er henholdsvis 500 og 2.700 ansatte i de to selskapene. Begge selskapene, i likhet med andre oljeserviceselskaper, har siden 2014 vært gjenstand for stor omstilling og reduksjon av antall ansatte.

Det er mange bedrifter i olje- og gassindustrien som sliter med konsekvensene av Covid-19 og fallende oljepris, som igjen har skapt store utfordringer for vår industri. Flere og flere oljeserviceselskaper melder nå om store problemer med sysselsetting og ordretilgang i landets viktigste næring. Fagforeningene i TechnipFMC er også kjent med at våre arbeidskolleger og fagforeningskamerater i Aker Solution, Aker BP, Kværner, Akastor, Aker BioMarine, Aibel og Equinor har sendt åpent brev til alle partiene på Stortinget, Olje- og Energidepartement, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og organisasjonene i KonKraft om samme budskap som fagforeningene i TechnipFMC nå sender til Statsministeren, til gruppeledere i alle partier på Stortinget, Buskerudbenker, FLT, NITO, Tekna, FF, LO og Norsk Industri for å støtte våre arbeidskollegaer og fagforeningskamerater.

Det som kan gi en god effekt umiddelbart er det foreslåtte midlertidige skatteforslaget som nå foreligger og er under behandling. Dette er et krav som kommer fra en samla bransje. KonKraft har behandlet saken og stiller seg bak kravet, samt at en stor del av opposisjonen på Stortinget har gitt sin tilslutning. Dette er tiltak som vil komme leverandørindustrien til gode og vil bidra sterkt til å holde aktiviteten på Norsk sokkel oppe. Slik vi ser det, så kan operatørselskapene investere i mindre eller mellomstore olje/gass-felt som kan knyttes til eksisterende plattformer eller produksjonsskip. Dette er billigere og gir lavere utslipp enn utbygging av større felt og det vil være et godt bidrag til å hjelpe leverandør industrien i en vanskelig tid akkurat nå.

Iverksettelse av nye prosjekter samt utvikling av gamle felt, er avgjørende på mellomlang og lang sikt for å kunne opprettholde aktiviteten i næringen. Både operatørene og oljeservice selskapene har gjennom flere år, utviklet et godt samarbeid med fokus på teknologiutvikling, kostnader og ikke minst miljø. Dette er det etter vårt syn viktig å videreføre. Som et godt eksempel kan Johan Sverdrup-feltet nevnes (kommersielt, teknisk og gjennomføringsmessig). Det bør også nevnes at Norge, som oljeprodusent, er det landet som har høyest utvinningsgrad på sine felt. Dette bidrar både miljømessig og til fellesskapets beste. Å opprettholde høy grad av teknologiutvikling i Norge er derfor et nøkkelord for å drive dette videre. Derfor vil også alle investeringsordninger til operatørene som kan bidra til å løfte prosjekter og nyutvikling vil være velkommen.

Det er fagforeningenes forståelse at det ligger mange gode gryteferdige prosjekter (prospekter) hos operatørene på bordet, prosjekter som industrien er avhengig av. Vi ser at usikkerheten omkring prosjekter i utlandet er langt større – derfor er det norske markedet svært viktig.

Fagforeningene er av den oppfatning at det er politikernes ansvar å sikre at naturressursene kommer fellesskapets til gode. I usikre tider som nå er det viktig å tenke langsiktig. I Norge har man bygget opp solid kompetanse og teknologi innenfor olje- og gassutvinning. Norge er et foregangsland sådan. Etter vårt skjønn, er det viktig at Norge beholder denne posisjonen. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser – både kortsiktig og langsiktig, samt bidra sterkt til å gjøre vår industri enda mere miljøvennlig. Olje- og gassindustrien er konservativ derfor er det viktig at myndighetene tar føring og setter premissene.

Det er svært viktig å komme med tiltak raskt i denne svært alvorlige situasjonen som har oppstått for vår industri med den dobbelt negative effekt som Covid-19 og fallet i oljeprisen har skapt. Det hviler et stort ansvar på dere folkevalgte og de beslutninger dere tar nå og fremover. Det er viktig å komme med stimulerende tiltak rask, slik at ikke hele industrien kollapser og vi opplever masseoppsigelser som vi aldri tidligere har sett noe lignende til. Det er leverandørindustrien som blør mest pga. oljepriskollapsen når etterspørselen etter olje i løpet av svært kort tid har blitt redusert med 30 % på verdensmarkedet.

Det er også på tide at det kommer incentiver til å bruke oljeindustrien/leverandørindustrien sin teknologi til å bidra til en grønnere industri. Her kan nevnes utbygging av fornybar energi til havs i kombinasjon med hydrogenproduksjon og lagring og karbonfangst og lagring. Innen disse områdene må myndighetene bidra med midler til å opprette pilotering av teknologier relatert til slike løsninger. Utvidet teknologisatsing på piloter og utviklingsprogrammer trenger støtte for å bli realisert.

Mye av teknologien fra olje- og gassbransjen kan også benyttes i havbruk og lukkede oppdrettsanlegg. Dette kan være f.eks. være anlegg uten luseproblemer, ingen utslipp og forurensning av miljøet og full kontroll på fiskehelse. Næringen kan bidra, men da må også politikerne legge forholdene til rette for at det er mulig å satse. Det er myndighetene som bidrar med utviklingstillatelser.

Kommentarer til denne saken