Jeg må si jeg stusser litt når jeg leser kommentarene til innlegget om helsefarlig støy rundt Sølvparken. Kommentarer som:

Flytt på landet.
Stapp kitt i øra og fortsett nedover i portvinsflaska.
Hva ventet dere når dere kjøpte leilighet midt i et vegkryss?
Ungdommen må få utfolde seg.
Dem idioter som flyttet til sentrum må tåle støy osv.
Gratulerer, diplom til årets idioter osv.

Jeg ser faktisk ikke sakligheten i noe av dette. Kongsberg kommune er, så vidt jeg vet, for fortetting i byen, slik som de fleste andre norske kommuner er for tiden. Det bygges i alle fall over en lav sko i sentrum. Har ikke kommunen et visst ansvar for alle byens innbyggere og deres ve og vel?

Eldre mennesker vil bo sentrumsnært, de vil ikke bo på landet. Det er da ganske forståelig, og de må ha lov å mene at bomiljøet i byen skal være sånn nogen lunde levelig uten å bli sjikanert i kommentarfeltet i avisen og på Facebook? Skal de bare finne seg i bråk døgnet rundt? For det er da ikke vanlig trafikkstøy det klages på, det var de nok forberedt på.

Jeg bor et godt stykke unna Gomsrudveien og plages ikke av støyen derfra, men hører den godt, både biler på jakt etter nye fartsrekorder og motorsykler uten lydpotte. Er det overhodet kontroller på strekningen hotell 1624 og Gomsrud?