Det siste året har vi blitt rammet av varierende høye priser på strøm. Vannkraften vår strekker ikke til. Derfor planlegges det løsninger som det vil ta mange år å få til og med høye priser mens vi venter. Da er det jeg ser på alle takene som ligger badet i sol. Tenk om de hadde vært dekket av solcellepaneler. Jeg vil tro at kraftproduksjonen fra dem vil kunne dekke mye av kraftbehovet på dagtid sommerstid.

Jeg forstår ikke hvorfor vindmøllene må være så store og plasseres på topper i det flotteste turterrenget med digre veier fram. Sørover i Europa kan en se mange små vindmøller spredt utover. Det kan være gårdvindmøller eller kanskje kommunale. For å bygge dem trenger en ikke å rasere terrenget og de kan plasseres slik at de blir til liten sjenanse. Jeg veit at på Byneset i Trondheim er det en bonde som har bygget sin egen vindmølle. Kan det være en idé også for andre her i Norge?

For å øke interessen for småskalaproduksjon av strøm bør en se på innkjøpsprisen kraftselskapene opererer med, slik at det kan bli en større oppmuntring til å foreta investeringen.