Kristin Krohn Devold som er administrerende direktør i NHO Reiseliv og Knut Lockert som er daglig leder DEFO Distriktsenergi uttalte seg om nettleie og strøm rett før jul på TV2. Uttalelsene som kom i desember, er noe uforstående.

Kristin Krohn Devold administrerende direktør i NHO Reiseliv og tidligere politiker for Høyre, presterte å formidle at vi måtte forstå, at hvis det var noe som det burde gjøres noe med. så var det overføringstariffene (nettleien), som er monopoldelen til energiselskapene. Videre uttalte hun at vi også måtte forstå at strømmen (kraftprisen) hadde jo naturlige svingninger i det frie markedet.

Nesten så en forstår at hun har vært politiker, for dårligere innsyn i energiforsyningsverden enn dette kan det vel ikke bli. For det første så er overføringstariffene (nettleien) regulert av myndighetene. Dette betyr at de er gitt en inntektsramme fra myndighetene. I tillegg legges overføringskostnader til overliggende nett pluss eiendomsskatt til kommunen på overføringstariffene (nettleien). Dette skal være NETT-tariffer (overføringstariffen) for de enkelte energiselskapene. Dette skal dekke drift og vedlikeholdskostnader for eksisterende nett og investeringer i nettet (distribusjonsnettet) opp til 22kV. Dette nettet benyttes også av kraftselgeren, altså strømmen (kraft) uten bompenger for de og som ikke har kostnader til vedlikehold av linjer/kabler på distribusjonsnettet til energiverkene.

Strømmen (kraften) som kundene må ha har løpt løpsk og kraftprodusentene kan ta hva de vil ser det ut som. Hadde strømmen (kraften) vært regulert av myndighetene som energiselskapene har for overføringstariffen (nettleien), så hadde kanskje dette ikke vært noe problem. Hvorfor dette ikke gjøres er veldig enkelt fortalt. Når det gjelder overføringstariffene som et energiselskap har, så tjener staten på avgifter og mva, som nesten er like mye som overføringstariffen til energiselskapene til sine kunder. Når det gjelder strømmen (kraften) tjener de gigantiske summer, derfor ønsker politikerne ikke å gjøre noen reguleringer med dette. I stedet bygger de store kraftkabler for å overføre mer strøm og prisene fyker i været. Det må vel være flaut å være politikere som lover før valget og som overhodet ikke leverer på dette etter valget.

Staten får inn 30-40 milliarder på strømmen ekstra og ikke nok med det. De tar inn forbrukeravgift som var 16,69 øre/kWh (halvert nå), mva 25% på både avgifter og strøm og overføringstariffer. Ser vi på ei strømregning så er vel kanskje staten den som tar inn mest øre/kWh i bare avgifter på overføringstariffene (nettleien), selv om de i tillegg tar inn store summer på strømmen (kraften). Nei Devold dette har du kanskje ikke peiling på.

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, uttalte at forandringene på overføringstariffene (nettleien) som måtte finne sted for dette var veldig bra for energiselskapene. Dette fordi det hadde med å fordele kapasiteten i nettet for energiselskapene, og for å utnytte nettet på en bedre måte. Altså at alle og særlig pensjonister og barnefamilier må stå opp tidlig på morgenen for å bruke strømmen, ellers blir det dyrere for dem. Trodde ærlig talt at du kunne vite mer om dette Lockert. Du skjønner Lockert at når husholdninger og hytter blir tilknyttet nettet (monopoldelen) til energiselskapene, så har de betalt energiverket for å ta ut etter en gitt effekt (sikring) for sitt inntak. Noe du ikke kan nekte for. Det som også er like klart er at det er en tilknytningsavtale som brukes likt over hele landet, med noen få unntak kanskje. Der står det ikke, at du skal måtte fordele den effekten du bruker til enhver tid over døgnet. Derfor er dette ikke riktig å gjøre mot nettkundene. Det som energiselskapene gjøre og ha, er at de må til enhver tid ha en kapasitet i nettet på sine linjer/kabler, for overføringsnettet (distribusjonsnettet) med nominell spenning opp til og med 22kV. Linjer/kabler skal dekker de effektene til enhver tid kundene bruker ifølge sin installasjon og spenningen kan variere fra 230v +- 10% på sekundærsiden. Dette så at kvaliteten i stikkontakten er i henhold til leveringsbestemmelsene, ifølge lovverket som energiverkene må forholde seg til. Spenningskvalitet som sier noe om kvaliteten til den elektriske energien (spenningen) må ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes og ikke ødelegge elektriske apparater. Alt dette er nedfelt i Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder.

Nei, Lockert og Energi Norge dere må vite hva som er kundene sine rettigheter.

I tillegg sier Lockert at det var for liten tid til å reversere denne innføringen. Dette fordi vi var i desember og at nye regninger skulle ut over nyttår. Hallo, regningene for desember skal ut i januar, men regningene for januar skal vel ut i februar. Dette må da være god nok tid til å forandre, selv om de kanskje bare har å trykke på knappen for å innføre dette. Nå har de også fått på plass 2-veis kommunikasjon med Elhub som Statnett styrer og alt innen dataverden er vel bare velstand, så da er det vel kanskje bare et tastetrykk.