Regjeringen setter av 44,7 milliarder kroner til videreføring av strømstøtteordningen til husholdninger og borettslag i statsbudsjettet for neste år.

– For en familie som bruker 22.000 kWh strøm i året og bor på Østlandet, vil det kunne bety rundt 33.000 kroner i strømstøtte neste år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen viser til krigen i Ukraina som har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året.

– Snart ett år senere ser vi at det fortsatt er stor usikkerhet i energimarkedene når det gjelder kraftsituasjonen fremover, og da skal folk være trygge på at vi skal stille opp for husholdningene så lenge prisene er ekstraordinært høye. Vi forlenger derfor ordningen ut hele det neste året, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023 med en stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en bevilgning på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner. Regjeringen vil fremme et eget lovforslag for Stortinget

(©NTB)