Studiestart i det stille

Det var lite festivitas da de første studentene inntok Krona mandag morgen. Nykommerne kom i puljer og ble hilst velkommen av rektor – på skjerm.