(Opent brev til styret i Flesberg E-verk)

Det er fleire ting som vil bli protestert på når det gjeld innkalling til og dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Flesberg E-verk 31. mai.

Aksjeloven § 13-12: « (1) Fusjonsplanen og øvrige saksdokumenter (jf. §§ 13–6 til 13-11) skal sendes til hver enkelt aksjeeier senest to uker før generalforsamlingen skal behandle planen.

I begrunnelsen for å foreslå fusjon med Midtkraft er ordet «fusjon» nemnt 12–13 gonger og «sammenslåing» 7–8 gonger.

Ingen i Flesberg som får innkallinga med post, får den før tidligast 25. mai.

Det vil bli protestert på at styret i FE vil skvise ut fusjon med Rollag E-verk som alternativ for avstemming. Styret har før sagt at det vil følgje oppdraget frå GF i juni i fjor, og finne alternativ i tillegg til Rollag.

Det vil bli protestert på at «Forslag fra aksjonær Sigmund Brøtan» er sett opp ETTER «Godkjenning av avtale med Midtkraft …". Sigmund Brøtan har nemlig eit forslag om avstemming mellom alle fire aktuelle fusjonapartnarar, Glitre, Ringerikskraft, Midtkraft og Rollag E-verk. Når ein aksjonær har komi med forslag om avstemmingsmåte, har styret plikt til å gjennomføre avstemming over dette forslaget!

Punkt 6 «Forslag fra aksjonær Sigmund Brøtan» må behandlas før punkt 5 «Godkjenning av avtale med Midtkraft …»

Kvifor ikkje slå denne generalforsamlinga saman med ordinær GF tre veker seinare?