Jeg ser at UMU i Kongsberg kommune i noen saker i det siste referert i Lp har gått egne veier i forhold til hva administrasjonen mener er korrekt jus, regelforståelse og forvaltningspraksis.

Uten å ha god nok kunnskap om de aktuelle sakene, ser det her ut til at det sunne og gode folkevettet – representert ved politikere fra ulike partier – har fått gjennomslag i forhold til hva administrasjonen mener er korrekt jus og regelforståelse.

Jusen er ikke firkantet, og den er som oftest heller ikke ment å være firkantet. Det er som regel alltid plass for fornuftig skjønn i tolkningene, og dette kan også være uttrykt av lovgiver i f. eks. en lovs forarbeider som en del av intensjonen bak en bestemmelse.

Det er fint å se at folkevettet og lokaldemokratiet her ser ut til å fylle sin tiltenkte rolle.

I tillegg er det jo godt mulig at de aktuelle vedtakene/dispensasjonene etter en nærmere vurdering uansett er i samsvar med jusen – forutsatt at jusen blir fortolket skjønnsomt.

Det kan i mange sammenhenger hevdes at dersom jusen ikke samstemmer med det sunne folkevettet – eller i disse dager kan hende mer aktuelt med det sunne bondevettet – er det jusen det er noe galt med, og ikke folkevettet.

Lykke til videre til UMU!