Da er sesongen over og leder for Hvittingfoss alpinklubb, Ole Kristian Halvorsen takker for en super sesong til alle som har brukt bakken, og ikke minst alle frivillige som har stått på for å få alt til.

  • Vi har hatt drift i nesten tre måneder og har hatt mange besøkende fra nabobygdene, men også fra byene rundt. Ryktene har gått om at vi har et flott lite anlegg her i Hvittingfoss, med billige heiskort og gratis skiutlån, og dette har folk satt pris på, forteller en glad Halvorsen. Han forteller også at mange har donert brukt skiutstyr som bakken kan låne ut, og takknemligheten er stor.

Halvorsen er som de fleste nok vet, veldig opptatt av at ungdommen skal engasjere seg, og denne sesongen har mange av de deltatt i driften.

  • Ungdommen har hjulpet til med skiutlån, vært skipatrulje, har lært opp uerfarne nybegynnere og hjulpet de som har hatt problemer med heis, blant annet. I tillegg har noen av de eldste fått sitte og kjøre heisen med tilsyn av voksen, forteller Halvorsen videre.

Dugnadsbakken

Det ble avholdt ett allsidighetsrenn, ett kostymerenn og en skidisco denne sesongen, og ved alle tre anledninger var oppmøtet svært godt. Værgudene kastet også glans over disse dagene, så mens barn og unge kjørte renn, koste foreldre og andre seg enten ved bålpanna og gapahukene, eller nede på sletta, hvor de lett kunne følge med på sine ivrige alpinister.

Her må også nevnes at flinke ungdommer bidro stort i både sekretariat og selve renngjennomføringen.

Bergerbakken er en bakke hvor alt blir drevet på dugnad. I vinter har bakken vært oppe fire dager i uka, pluss at både skolene i Hvittingfoss og Svarstad har hatt skidag der. Totalt ble det nærmere femti driftsdager denne sesongen, og driftsteama var delt inn i tre. Da kjørte de en uke hver. Før hver eneste åpningsdag måtte bakken prepareres med tråkkemaskin for å få til gode forhold.

  • Vi er heldige og har med mange dyktige folk som bidrar stort i dugnadsarbeide. På høsten er det rydding av kvist og kvast i bakken, klargjøring av heis og maskiner, kiosk og en del annet. I fjor høst fikk vi også ferdigstilt et nytt pumpehus for vannforsyning til snøkanoner og spyd. Da kulda kommer er det snøproduksjon som gjelder, og etter hvert dytte de store snøhaugene ut med tråkkemaskin slik at bakken blir jevn og fin. Så det er mye å gjøre, ja, men dugnadsarbeid er jo veldig trivelig da, sier Ole Kristian, som også legger til at det er alltid plass til flere om de ønsker bidra i dugnadsarbeide.

Nye prosjekter på gang

Det er også nye og spennende ting på gang i bakken. Nærmiljøanlegget skal utvikles. Det vil si at det fra våren vil være på plass en frisbeegolfbane med ti kurver. Noen av kurvene er allerede plassert ut, men det gjenstår også å lage ramper for utkast. I forbindelse med dette er planen å få til et selvbetjent lysanlegg. Dette tilbudet vil være gratis. For å få til dette har anlegget fått god støtte fra både næringsdrivende, lag og foreninger.

I tillegg jobbes det for å få redusert strømkostnader, ved å bytte ut alt av gamle lamper til ledlys. Noe er allerede byttet ut, men ønsket er å få bytta ut alt.

Et mer effektivt snøproduksjonsanlegg er også noe man håper er på plass til neste vinter, ved at det kjøpes inn og monteres flere snøspyd. Da er planen å kunne enkelt snølegge hele bakken. Det vil også bli påført masser over spesielt utsatte områder med mye stein, slik at det kreves mindre snø for å kunne ha gode løyper.

Ettersom skole, barnehage og andre bruker bakken mye vil det i vår også komme en nye gangvei langs fylkesvei 32, som gjør at adkomsten til bakken både blir sikker og god. Denne vil bli bygget av Kongsberg kommune.

Hvittingfoss-marken, som er en god inntektskilde for alpingruppa, og avholdes i år for 30. året. Marken vil være i begynnelsen av september.

En annen og viktig inntektskilde er offentlig støtte, og da er det slik at jo flere medlemmer klubben har, desto større støtte kan man få. Medlemstallet har økt ganske mye, men det håpes på enda flere.

Som den iherdige og positive ildsjelen han er, avslutter Halvorsen: - Jeg gleder meg.