Gå til sidens hovedinnhold

SV: klimakrisen og naturødeleggelsene utgjør en nasjonal og lokal nødsituasjon

Toril Mesna

leder i Kongsberg SV

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 3. mai hadde Kongsberg MDG ved Sigve Brouwer et innlegg i LP med tittelen: «Vi må erklære klimakrise». Den 9. mai svarte Høyre, ved Per Håvard Kleven ham, med leserbrevet «Klima, forurensing og politiske tiltak».

Det kan se ut som Høyre på mange måter forstår alvoret i klimakrisa, i hvert fall tolker jeg innlegget som en åpnende hånd for å gjøre enda mer i kommunen for å verne vår klode.

Men Klevens motstand mot stans eller reduksjon i olje- og gassproduksjon er SV svært uenig i. Kleven påstår at reduksjon i norsk produksjon vil føre til mer oppvarming enn om vi fortsetter å produsere norsk olje og gass. Dette er ikke en reell utregning, dette er en spådom. Her er SV på linje med MDG – selvfølgelig må det bli slutt på å bruke fossil energi, og da må selvfølgelig Norge fase ut denne industrien. Det store spørsmålet er når og hvordan utfasingen skal skje – det er selvfølgelig livsfarlig med bråstopp. Det må skje på en måte som både ivaretar arbeidsplasser og tar i bruk kompetansen som er opparbeidet i olje- og gass-sektoren.

Her skjer det mye allerede, i Kongsbergs egen industri. Og Per Håvard Kleven har jo selv vist hvordan teknologi fra ett område kan brukes på andre områder. Men det haster så forferdelig mye mer enn det Klevens parti i regjering legger opp til! Det kreves en mye mer aktiv industripolitikk enn vi ser i dag. For dette blir verre og verre og går fortere og fortere.

Oppå klimaproblemene som nå begynner å synke inn, har vi nå fått enda en rapport, fra FNs Naturpanel. På mange måter en tvilling til klimaproblemene, er utryddelsen av artene på kloden. Vi er i ferd med å koke kloden med klimautslippene våre, og vi er i ferd med å utrydde liv på kloden fordi vi forbruker så store deler av den. En av åtte arter i verden er i ferd med å dø ut. Og alt henger sammen med alt i dette spørsmålet, artene er avhengige av hverandre, ikke minst er menneskene avhengige av andre arter.

På Stortinget har nå SV foreslått at Norge må erklære en nasjonal nødssituasjon for klimaet. Dette er gjort etter modell av Storbritannia, som vedtok en slik nødssituasjon 1. mai. Det er også en internasjonal aksjon som arbeider for at dette skal bre om seg til flere land.

I Storbritannia vokste dette kravet fram fra grasrota, og det er antakelig nødvendig her i landet også. SV vil derfor fremme forslag om at kommunen erklærer at klimakrisen og naturødeleggelsene utgjør en nødssituasjon for kommunen som krever en ekstraordinær og planlagt innsats.

Kongsbergs politikere har allerede en viss forståelse for klimakrisa, en forståelse som er økende, det viser Klevens innlegg. Men det gjenstår en god del når det gjelder forståelsen for den andre tvillingen, menneskenes naturødeleggelse. Denne tenkningen må inn i arealplanleggingen i kommunen på en helt annen måte enn det som er tilfelle nå. Så unngår vi kanskje å ødelegge flere amfibier og insekter i Kongsberg kommune, ved å ta bedre vare på områdene de utsatte artene trenger.

Det er på høy tid å erklære klimakrise.

Kommentarer til denne saken