Skuffet over at politikerne svikter de svakeste

Njål Vigleik Grene-Johnsen (SV) har gått til politikken med mål om å hjelpe de svakeste i lokalsamfunnet. Han er skuffet over budsjettet som kommunestyrets flertall har vedtatt.