I Kongsberg er det 460 helt ledige personer denne uken. Det er åtte flere enn for to uker siden. I Flesberg er det 32 helt ledige personer nå mot 35 to uker tidligere. I Rollag er det 18 helt ledige personer nå mot 27 for to uker siden og i Nore og Uvdal er det nå 14 helt ledige personer nå mot 17 for to uker siden.

Permittert

Bruttoledigheten i Vest-Viken er på 11.021 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg er 6.110 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 17.131 personer, eller 6,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Denne uken ser vi en mindre økning i antallet arbeidssøkere i Vest-Viken sammenlignet med økningen de siste ukene. I første halvdel av november var det mange som ble permittert som følge av strengere smitteverntiltak. Nå er det færre som blir permittert, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken i en pressemelding.

Statistikken viser at 2.831 (29 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 2.960 (48 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Kompetanse

Inger Anne Speilberg oppfordrer permitterte og arbeidsledige til å være aktive og vurdere om de kan utnytte denne tiden til å omskolere seg.

– Arbeidsledige og permitterte kan øke kompetansen sin samtidig som de mottar dagpenger i 2020, og regjeringen har foreslått å forlenge ordningen fram til juli 2021. Ledige og permitterte som ikke har fullført videregående skole, får tilbud om å gjøre det nå. En del læresteder har også gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs, sier Speilberg i pressemeldingen.

Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi fortsatt i Hemsedal, med 6,6 prosent. Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 1,0 prosent av arbeidsstyrken.