Hei Gunhild,

Jeg forstår at saken rundt etableringen av Biltema på Gomsrud er komplisert og forvirrende – for det er den – og at det derfor er vanskelig å forstå hvorfor jeg er fornøyd med utfallet.

På mange måter handler ikke denne saken om Biltema i det hele tatt. Vi ønsker Biltema hjertelig velkommen tilbake til Kongsberg, men da må de spille med de samme reglene som de gjorde sist de var i Kongsberg og som oss andre som driver handel i Kongsberg. Det betyr å følge de lovene som finnes for kommunen, regionen og i hele landet.

Første uken i mai stoppet Statsforvalteren det som på folkemunne blir kalt Biltema-bestemmelsen. Det var et forsøk på å endre gjeldende regler, som vi andre følger, og i praksis åpne for det vi i bransjen kaller detaljhandel utenfor sentrum. Reglene som gjelder nå, sier at handel med typiske varer som du får tak i på for eksempel Stortorvet og gågata (detaljhandel), skal skje i sentrumsområdene. Handel med det som i bransjen heter plasskrevende varer (alt fra traktor til planker, altså varer som tar mye plass) kan skje utenfor sentrum. Disse butikkene har ikke lov til å ha et varesortiment der over halvparten er detaljvarer. Denne regelen ønsket kommunen å endre til at Biltema, og andre aktører, kan ha så mye som 90 % detaljvarer. Det hadde på sikt blitt veldig vanskelig for oss som driver handel i sentrum å konkurrere mot og det hadde ikke gitt noe tilbake til byen i motsetning til om de hadde ligget i sentrum, og derfor er jeg veldig fornøyd og lettet over at reglene vi har ikke endres. Og hadde Biltema først fått etablere seg med reglene de ønsket seg, så måtte det også vært lov for andre aktører å etablere seg med de samme reglene.

Det er mange eksempler på at handel i sentrum sakte dør når handel utenfor sentrum får etablere seg, både i Norge og andre steder i verden. Og selv om debatten i denne saken har dreid seg mye om Biltema, så er det mange eksemplet på at annen handel også klynger seg sammen på samme områder med eller uten lov. Nettopp dette har man erfart flere andre steder i Norge, og det har resultert i et lovverk som skal ta vare på sentrum inn i fremtiden.

Biltema hadde butikk i sentrum i mange år, det synes jeg de skulle tilstrebet å fortsette med, enten der de var med en utvidelse (?) eller i nye Sølvparken, som eksempler. Det aller enkleste for mor og far fra Numedal på handletur hadde vel vært om Biltema fortsatt lå i sentrum? Mor kunne handlet på Stortorvet, spise en lengre lunsj sammen med far i gågata – og rekke enda mer sammen senere fordi far sparte tid på kjøringen fram og tilbake til Gomsrud. Sentrumsvennlig, miljøvennlig, tidsbesparende, og ikke minst praktisk.

Biltema igjen