Helge Knutsen har et flåsete tilsvar til mitt leserinnlegg av 28. august. Knutsens innlegg avslører mangel på kunnskap om hvordan enkelte funksjoner i Kongsberg er organisert.

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) er et kommunalt foretak med et mandat om blant annet «å bidra aktivt til en sunn kommunal eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi». Styret er oppnevnt av kommunestyret og består blant annet av tidligere leder av Kongsberglista Kjell Gunnar Hoff (styreleder), tidligere ordfører og statsråd Eldbjørg Løwer og tidligere LO-leder Roar Flåthen. Deres oppgave er på faglig grunnlag å lede KKE.

Vi andre tar oss av politikken.