Dette ville blitt en ganske drastisk helomvending og plutselig kutte ut privat drift i 19 barnehager, kun fordi du ikke liker tanken av at noen tjener på det?

Slik jeg tenker på det meste av private driftede institusjoner, er følgende;

1. de skal være gunstige

2. de skal tilby et godt produkt

3. de burde være rimelige

Når det gjelder hvorvidt en privat barnehage er etisk riktig når det gjelder håndtering av barn, så kommer det vel an på hvor godt barna har det. Det er nettopp dette som er viktigst når det gjelder å drifte en barnehage, ikke hvorvidt den er privat eller ei. Uansett vil jeg anse at de som jobber i barnehagen, er omsorgsfulle, snille mennesker som gjør dette fordi de vil stille seg til sin tjeneste å ta vare på Norges fremtid, altså barna.

Sånn sett så er det også ofte slik, at folk er mer fornøyd med private barnehager, likt med sykehjem, enn det kommunale tilbudet. Klart enkelte kan være dyrere enn det kommunale tilbudet, men ikke alle er slik heller. Private barnehager kan fritt selv bruke budsjettet slik det best egner driften av barnehagen og dette blir bevist gang på gang at private barnehager, også lignende private driftede institusjoner, er bedre på å forvalte sine ressurser.

Jeg synes også du burde være mer kildekritisk, da jeg undres hvor du får denne informasjonen fra. Du sikter til at ansatte i private barnehager har dårligere lønns- og arbeidsvilkår og dette virker som en drøyt overdrevet påstand.

Nasjonalt, så er forskjellen på privat lønn og kommunal lønn for barne- og ungdomsarbeider hele 6 kroner mer i timen som kommunalt ansatt. De som er ansatt som daglig leder eller barnehagestyrer, får hele 19 kroner mer som kommunalt ansatt. Dette vil jeg ikke anse som dårlige lønningsforhold i forhold til privat ansatte barne- og ungdomsarbeidere.

Dette blir litt for drastiske vendinger for min egen smak og jeg vil sikte til at Kongsbergs innbyggere skal vel få lov til å ha det valget mellom private og kommunale barnehager om de nå så vil. Og mer enn det – så er det mye viktigere for meg at det er barnas beste som blir satt først og ikke hvorvidt private aktører burde ha lov til å drive bedrift.