Hei! Jeg har prøvd å sende deg epost og prøvd å ringe deg. Ingen kontakt.

Jeg er den parkeringsynderen som forårsaket et større oppslag i lokalavisa i Kongsberg, Laagendalsposten. I den forbindelse sendte du en epost til avisa som ga uttrykk for Bane Nors generelle syn på saken, pluss litt til. Det kom på trykk, og det har jeg kommentarer til.

For såvidt et framskritt: Da jeg sendte inn klage på boten, kunne jeg ikke gjøre det overfor dere, Nordic Park skulle være adressen. Og svar fikk jeg fra Kredinor. Det er i en slik sammenheng jeg hevder at fortjenestekåte parkeringsselskap ikke har noe samfunnsoppdrag. Jeg ser ikke bort fra at Bane Nor har et slikt oppdrag, men det økonomiske overlater dere til private selskap.

Du skriver også at svar fra disse kan være litt tungt for noen. Du trenger ikke å være bekymret for min del, en del av min profesjon var å vurdere tekster. Blant annet som sensor i norsk skriftlig til examen artium gjennom mer enn 20 år. Svaret fra Kredinor vurderte jeg ikke som "tungt", men som intetsigende og irrelevant. God dag mann! Økseskaft! Språket kan karakteriseres som kvasibyråkratisk. Fordi man ikke kan bedre? Fordi man vil skape et inntrykk av byråkratisk autoritet? Ikke vet jeg.

Før dere overtok, parkerte jeg helt uproblematisk på denne plassen. Det var altså min erfaring da jeg kjørte inn dit, for første gang på lenge. Uforberedt på at parkeringsplassen er todelt, mest forbeholdt pendlere, leste jeg ikke skilt den mørke og snøfylte morgenen. Med meg som med andre er det ofte slik at man har dårlig tid når man skal på toget. Og jeg var altså intetanende om faren som lurte. Jeg parkerte ikke på pendlerparkering fordi det var fullt på plasser for andre, slik du synes å tro.

Såvidt jeg vet, har Statens vegvesen hatt tilsyn med noen av deres parkeringsplasser. "Det ble funnet flest brudd på paragraf 16, som gjelder mangel på skiltplan. Denne skal blant annet inneholde kart over parkeringsområdets utforming, vise totalt antall plasser og plassering av skilt og betalingsautomater." Så vidt jeg kan se, har dere ikke noen slik skiltplan på plassen her i Kongsberg. En slik skiltplan (i sterke farger) kunne muligens ha hjulpet meg og andre.

Etter min mening bør Bane Nor ta ansvar for selskap de har hyret inn for pengeinndrivelse. Kommunikasjon med disse er vanskelig. Hvis målet for Bane Nor er å gi selskapet et dårlig rykte på Kongsberg, er dere i ferd med å lykkes.

Vennlig hilsen Hogne Vindenes
cand.philol.