Litt synsing, og et «skudd fra hofta», i debatten rundt utvikling av Kongsberg sentrum og områdene rundt.

Debatten gjelder vel egentlig all handelsnæring som baserer seg på å være lett tilgjengelig for de som kjører bil, men i onsdagens Lp benyttes igjen Biltema som eksempel på et varehus mange mener bør plasseres i sentrum.

En annen debatt som går i parallell, tar for seg i hvilken grad biltrafikken i sentrum skal begrenses for å utvikle byen og få tilgang til penger fra Buskerudbyen-pakka. Hensikten her er å gjøre sentrum renere og mer urbant, blant annet ved å forbedre kollektivtilbudet og legge mer til rette for gående og syklende.

Jeg synes det hadde vært helt topp med mer liv i sentrum, og jeg mener mindre bruk av bil, til fordel for økt bruk av sykkel og apostlenes hester, vil gi positiv effekt både for lokalmiljøet og folkehelsa. Dog har jeg absolutt ingen tro på at det er mulig å etablere og drive et fullsortiment Biltema varehus verken i dagens, eller et fremtidig bilfritt, Kongsberg sentrum. Jeg ser heller ikke det urbane i å sette av store deler av sentrum til et Biltema varehus.

Noe av det som er enklest å vurdere, og som også er konkret og målbart, er plassbehovet.

Jeg var nylig innom Biltema i Bamble. Der er det etablert et varehus på ca. 6.500 kvm med et omkringliggende område som inkluderer 200 romslige parkeringsplasser. Tomten har et areal på drøye 20 mål, og jeg klarer ikke å se hvor i Kongsberg sentrum noe tilsvarende kan plasseres uten at mye annet, langt triveligere, må vike.

Hvis jeg skal være urban, og rusle en tur ned i sentrum, har jeg mer lyst til å gå på Jonas B, Jordnær, Puben eller Pi, enn på kafeen til Biltema. Dette selv om Biltema skulle få uteservering og fin utsikt ut over Lågen…

Under er en skisse som indikerer arealbehovet i forhold til arealet av Kongsberg sentrum. Og for ordens skyld - Kirketorget på Vestsida er også alt for lite om noen skulle falle i de tanker:

Det er mye som må ofres for å få plass til Biltema i Kongsberg sentrum. Med denne plasseringen ryker blant annet Jonas B, Jordnær, Puben, Pi og det meste av gågata…

En annen viktig faktor som må vurderes er kundegrunnlaget og muligheten for å drive med positivt resultat.

Varehuset i Bamble er plassert rett ved E18, noe som sammen med et stort uteareal, gjør det enkelt å stikke innom uavhengig av størrelsen på bilen din. For ja - folk som handler på Biltema kjører gjerne bil, og har ofte en varehenger, campingvogn eller båt hengende etter. Eller de er kanskje på ferie med bobil. De kommer nok svært sjelden med buss, på sykkel eller til fots.

Jeg har liten tro på at hyttefolk og andre forbipasserende tar turen innom et trangt Kongsberg sentrum for å handle på Biltema.

De stopper heller på et varehus som ligger enklere tilgjengelig, og gjør da gjerne de andre innkjøpene sine i samme område.

Får vi fristet de forbipasserende til å ta av fra E134 for å stikke innom Biltema, er også muligheten større for at de tar turen gjennom sentrum og kanskje legger igjen mer penger der.

Det Kongsberg taper mest på er at de kjører rett forbi. Eller enda verre, at Kongsberg-folk reiser ut av byen for å handle, fordi enkelte varer ikke er tilgjengelig lokalt.

Kombinasjonen av Biltema i bykjernen, et ønske om å tiltrekke flest mulig kunder, samtidig som sentrum gjøres enda mindre tilgjengelig for biltrafikk, henger rett og slett ikke sammen.

Vi i Kongsberg må legge til rette for bred utvikling og vekst, og i større grad la markedskreftene få styre hvor og hvordan. Slik det ligger an til i denne debatten pr nå vil handelsstanden rammes negativt, både i sentrum og i områdene rundt.

Med ønske om vekst i lokalt næringsliv, og et trivelig, urbant sentrum!