Det svenske Elsäkerhetsverket innfører salgsforbud for norske Easees elbilladere i Sverige. Easee har allerede varslet anke av avgjørelsen.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier daglig leder Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte at selskapet er ilagt salgsforbud i Sverige. Selskapet bekrefter i sin pressemelding at de forsøker å få en midlertidig forføyning mot at salgsforbudet trer i kraft umiddelbart. I tillegg varsler de en umiddelbar ankeprosess.

– Vi er skuffet over hvordan vi er behandlet. De har ikke adressert de opplysningene vi har kommet med, sier CTO Kjetil Næsje.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere. I tillegg påstår selskapet at laderne oppfyller kravet til likestrømsvern, men Elsäkerhetsverket mener dette ikke foreligger. Det var Teknisk Ukeblad som meldte om problemene først.

Det er ingen bestemte hendelser som danner grunnlaget for salgsforbudet, noe Elsäkerhetsverket også presiserer i sin uttalelse. Det skal være solgt om lag 100.000 ladere av de omtalte modellene i Sverige.

Tilsynsmyndigheten skriver at det nå er opp til Easee å finne en løsning og koble opp sine kunder til denne løsningen.

– Vi forstår at det er uro hos privatpersoner i denne saken, men produsenter som får denne typen negative beskjeder pleier vanligvis å være raske med å imøtegå de kravene som stilles, sier inspektør Joel Lee Antman.

(©NTB)