Sykehuset planlegger for rød beredskap

Vestre Viken HF har i dag, tirsdag 14. april, et ekstraordinært styremøte. Foretaket planlegger for verst tenkelige scenario.