Slik at parkeringsproblemene for sykehuset blir løst. Hva med kontorer, næringslokaler, leiligheter, mm. i tillegg? Kombinert med et parkeringsanlegg, gangbru rett inn i sykehuset samt helikopterlandingsplass på taket.

Hvilke etater og interessenter kan være aktuelle samarbeidspartnere i et slikt prosjekt? Tida er overmoden for at kommunen snarest tar initiativ til etablering av et utvalg, (hurtigarbeidende sådan!), som kan se nærmere på felles utnytting av denne svært sentrale tomta.

OG, flere har i Lp utfordret Næringsparken til å bidra økonomisk. Det er en utfordring Næringsparken bør være positiv til. Også Næringsparkens ansatte har behov for et velfungerende sykehus. Ikke minst har Næringsparken sjøl framhevet dette flere ganger gjennom årene når sykehuset vårt har vært utsatt for planer om nedskjæringer, og usikkerhet. Med Næringsparkens enorme overskudd, burde ikke et bidrag i denne sammenheng være et problem.