Hele verden er annerledes enn for kort tid siden. Et nytt virus har snudd opp ned på samfunnet vårt og i helsetjenesten merker vi dette aller mest. Sykepleierne og andre helsearbeidere har fått nye oppgaver og nye utfordringer. Det kreves at den enkelte sykepleier jobber mer, og på nye måter. Det sykepleierne er mest redde for nå, er at de skal spre smitte til pasientene. Viruset smitter lett, og vi må ha gode rutiner og god kunnskap for å ikke påføre smitte til sårbare pasienter.

Kampen mot å ikke spre smitte har plutselig blitt det aller viktigste. Det er pussig at det skjer i år, akkurat 200 år etter Florence Nightingale ble født. Sykepleierne skulle ha feiret dette i år, men festen må utsettes. I stedet er vi opptatt med kampen mot smitte, akkurat slik Florence var det. Hun som er sykepleiens grunnlegger, og ble særlig berømt for arbeidet sitt under Krimkrigen. Hun reformerte sykepleien og endret smittehåndteringen slik at soldatene ikke døde som fluer av infeksjoner. Florence tok ledelsen og med kunnskap endret hun livet til så mange. Ledelse og kunnskap er akkurat det vi trenger nå også. Det er det som skal redde oss. Koronakrisen har så langt vist oss at vi er helt avhengig av dyktige sykepleieledere. Når pandemien kom, var lederne våre raskt i gang med å planlegge, endre og forberede seg. Sykepleielederne i kommuner og sykehus har gjort en svært viktig jobb, og de har jobbet mest av alle. På noen sykehjem har smittespredningen kommet ut av kontroll, og det er veldig skremmende. Gode ledere har stoppet smitten. De har iverksatt tiltak, og klart å bryte smittespredningen, og det står det stor respekt av. Mange ledere har hatt det veldig tøft. NSF er bekymret for lederne fordi de fra før, har dårlige rammebetingelser. Stort ansvar, for mange ansatte, og det største tjenesteområdet. Vi ser at kunnskap og riktig bemanning er enda viktigere nå. Mange i deltidsstilling og mye ufaglært arbeidskraft, utfordrer kvalitet og pasientsikkerhet. Sykepleiere og faglærte helsearbeidere med kunnskap om hygiene og smittevern, forebygger og reduserer smitte. Så enkelt er det med den saken.

I år er det sykepleierens og jordmødrenes år. Verdens helseorganisasjon WHO bestemte det før vi visste om Koronaviruset. Budskapet til WHO er klart. Det som trengs i alle land er styrket sykepleieledelse, avansert klinisk sykepleiepraksis og det må utdannes de sykepleierne helsetjenesten trenger. Å investere i sykepleiere har betydning for helse til alle, og det støtter jeg WHO i. Våre ledere står i kampen uten nødvendige rammer for den jobben de skal gjøre. Dette skal vi endre på framover. Men sykepleielederne er nytenkende, modige og faglig sterke. De er nåtidens Florence Nightingale-er har vår forbundsleder sagt. Det er jeg jammen helt enig i.
Noen sier at helsetjenesten ikke er endringsvillig. Sykepleielederne innsats under koronakrisen er nok et bevis på at det ikke stemmer. Vi kommer til å vinne kampen. Takk til dyktige og modige ledere som går foran.
Gratulerer med dagen til alle sykepleiere!