Sykler gamle smuglerveier over grensa til Sverige for å handle: – Jeg er uføretrygdet, og har ansvar for unger