11. september 2023 møtes vi igjen ved valgurnene for å påvirke vår og lokalsamfunnets framtid. Det er allerede uttrykt bekymring for at Laagendalsposten ikke er politisk uavhengig inn i valgkampen, og dere som velger å lese det slik – skal nå få litt mer vann på mølla.

Høyre er tydelige på at det er Line Spiten som er deres ordførerkandidat. Hun har opprettet egen Facebook-side til formålet, er aktiv på sosiale medier, skriver debattinnlegg og kommer stadig med innspill til saker hun mener vi bør skrive om. Simen Murud, som er Kongsberg Høyres nestleder, er heller ikke fremmed for å stadig ta kontakt for å vise hvilke lokalsaker han mener er viktig. Får Høyre mulighet, så stikker de seg fram. Dette er vel og bra – men det er et stort spørsmål som gjenstår; Hvor i alle dager er alle dere andre?

Så skal vi ikke svartmale, det er noen temaer som gjør at det bruser litt ekstra i forskjellige partiblod og debatten om Efteløt bru er et ferskt eksempel. Og flere viser tidvis hva de mener i ulike saker, som SVs Njål Vigleik Grene-Johnsen og MDGs Sigve Bouwer. Men ting har forandret seg. For noen år siden var det Kongsberglista med Kjell Gunnar Hoff i spissen som så å si satte den politiske agendaen. Venstres Øystein Senum hadde erfaringens makt og svar på det meste, mens MDG med Vilde Håvardsrud i front hadde mer påvirkning enn hva alle trodde. Senterpartiets Kari Anne Sand og Per Fossen Hals raste hver gang noe ble diskutert lagt ned, Veslemøy Fjerdigstad (da tilhørende Rødt) var uenig i det meste og Just Salvesen (da tilhørende KrF) ville helst komme fram til vennlige løsninger. Profilene ble så tydelige og det ble debatt. Skikkelig debatt.

Vi etterspør ikke det voldsomme, vi trenger ingen amerikanske gimmicks inn i valgkampen. Det er på ingen måte nødvendig å henge opp en reklamebanner på 10 x 2,5 meter på det gamle bankbygget noen måneder før valgdagen, men en litt mer synlig profil gjennom hele året hadde vært fint. Hvem er lokalpolitikerne nå og hva står dere for?

Det er bare positivt for lokalsamfunnet og lokalpressen hvis politikerne er engasjerte og opptatt av å vise seg fram, så er jobben vår selvfølgelig å ta journalistiske, selvstendige vurderinger med tanke på hvilke saker vi trykker. Men verken vi eller lokalsamfunnet er tjent med at ett parti er mye mer synlig enn andre. Verken i våre spalter eller i andre kanaler. Vi vil se mangfoldet og vil vite hva dere mener.

Og ja, det er et helt år til valget og det er mye som ikke ennå er på plass. Akkurat nå arbeider partiene med hvilke navn som skal stå på de ulike listene. Det er «lettere» å være i opposisjon enn i posisjon, det er lettere å si hva som gjøres feil og hva man selv ville gjort - enn å vise hva man har gjort. Vi vil se og høre dere alle. Tenk hvis vi kunne fått et valgår i Kongsberg, hvor alle partiene som stiller hadde synlige politikere som hadde tydelige kampsaker. Kjære lokalpolitikere - nå er det valgår og dere har 367 dager på å vise dere fram.